Redukcja skutków traumy oraz PTSD z wykorzystaniem metody TRE – Trauma Releasing Exercises...

Mar 10, 2015 by

Posługiwanie się metodą TRE – Trauma Releasing Exercises nie wymaga posiadania żadnych przedmiotów, gadżetów, ani specjalnie przystosowanego otoczenia. Istotą TRE – jest łatwość stosowania przez osoby narażone na głęboki stres i doświadczenia traumatyczne. Większość metod pracy z PTSD wymaga specyficznych warunków, w których zachodzi proces redukcji tego zaburzenia. W przypadku leczenia farmakologicznego jest to zaplecze medyczne, w psychoterapii – kontakt z doświadczonym terapeutą, natomiast techniki takie jak EMDR, czy biofeedback wiążą się z użyciem specjalistycznego sprzętu. Obniża to znacznie możliwość stosowania ich na szerszą skalę. Pojawia się zatem potrzeba zaproponowania takiej techniki, która pozwoliłaby osobie doświadczającej głębokiego stresu, m.in. na stosunkowo łatwe, czy też samodzielne redukowanie traumy. Techniką, która spełnia te kryteria jest TRE. Jest to zestaw ćwiczeń fizycznych pomagających redukować stres, napięcia psychiczne, poprzez usuwanie napięć mięśniowych i emocjonalnych za pomocą specyficznej sekwencji...

read more

Ciało ma pamięć

Paź 14, 2014 by

Miałam ostatnio wypadek samochodowy. Jadąc mokrą i śliską drogą wpadłam w poślizg, czego efektem było rozbicie auta. Zaraz po wypadku, gdy wyszłam z rozbitego auta, zaczęłam się trząść. Moje ręce i ciało samoistnie trzęsły się przez dobrą chwilę… Większość z nas zna takie doświadczenie mimowolnego drżenia. Pojawia się ono, gdy jesteśmy zdenerwowani, przerażeni lub wściekli. Znacie przecież określenia: „ trzęsłam się ze złości”, „ ze strachu zgrzytałam nerwami”, itp. Owo mimowolne drżenie ciała jest naturalną metodą rozładowania dużego napięcia i uwalniania nadmiernej ilości związków chemicznych wydzielonych podczas przeżywania trudnych emocji. Dzięki temu organizm odpręża się i radzi sobie z doświadczeniem traumy, stresu. Ludzie, pierwotnie korzystali z mechanizmu reagowania na traumatyczne wydarzenia, jednak w procesie ewolucji stłumili go. Przecież nie wypada pokazywać innym, że przeżywamy trudne emocje. Każdy chce by ludzie odbierali go, jako człowieka...

read more

Czym jest tożsamość zawodowa? – proste pytanie o niemożliwej odpowiedzi...

Mar 11, 2014 by

Czy historia nas ożywia, czy my bez końca ożywiamy ją projektując w nią obszary naszej psychiki, które pozostają niezrozumiałe i poza naszym zasięgiem? Pytanie to nabiera wielkiej wagi, gdy myślimy o codziennej pracy psychoterapeutycznej. W pracy psychoterapeuty, w codziennym zastosowaniu psychologii, „osobiste równanie”, osobista relacja do stosowanej wiedzy i technik ma ogromne znaczenie. W racjonalistycznej drugiej połowie XX wieku i w czasach obecnych psychologia próbuje nieustannie poradzić sobie z nierozwiązywalnym kompleksem, dotyczącym tego, czy jest, czy nie jest nauką. Pozostaje on nierozwiązywalny, ponieważ pomimo obiektywizacji, opisów i złożonych modeli, które wypracowaliśmy przez ostatnie ponad sto lat, psychologia jest i pozostaje dyscypliną realizującą się w spotkaniu międzyludzkim, nieuchronnie przechodzącą przez osobiste psychologie osób, które w tym spotkaniu uczestniczą. Osobista psychologia zaś z jednej strony przypomina nam o tym, że psychologia ze swej natury jest dziedziną...

read more

Matka, madonna, dziwka: Idealizacja i poniżenie macierzyństwa...

Lut 13, 2014 by

„Matka, madonna, dziwka: Idealizacja i poniżenie macierzyństwa” – Estela V. Welldon   „Kobieta od wieków (które były przecież czasem patriarchalnym) wypożycza siebie do całego zestawu ról sprzyjających realizacji masochistycznego potencjału: jest ograniczana i unieruchamiana, zniewolona i infantylizowana, prostytuowana i wykorzystywana, mając z tego w najlepszym wypadku, to co w psychopatologii określamy „wtórnymi korzyściami” pokrętnej dominacji.” Erik Erikson: Identity: Youth and Crisis   Książka Esteli Welldon „Matka, Madonna, Dziwka: Idealizacja i poniżenie macierzyństwa”, opublikowana w 1988 roku wywołała w Wielkiej Brytanii ogromne zainteresowanie i kontrowersje. Jednocześnie wniosła ona ważny element w rozumienie kobiecych perwersji, szczególnie w wymiarze macierzyństwa – a, jak sama autorka pisze, pojęcie perwersji w tamtym czasie było najczęściej utożsamiane z męską psychologią. Kobiety będące w trudnej sytuacji i w dużym stresie ze względu na to, że nie były w stanie sprostać wymaganiom...

read more

Geniusz, gamoń, ogrodnik – ludzki wymiar C. G. Junga...

Sty 22, 2014 by

„Wielkie dary są najpiękniejszymi, ale i zarazem najbardziej niebezpiecznymi owocami drzewa ludzkości. W większości przypadków dar rozwija się odwrotnie proporcjonalnie do rozwoju osobowości jako całości, innym razem ma się wrażenie, że kreatywna osobowość rośnie kosztem ludzkiego istnienia. Czasem znów istnieje tak duża rozbieżność pomiędzy geniuszem a jego ludzkimi cechami, że musimy się zapytać, czy mniejszy talent nie byłby lepszym rozwiązaniem w wypadku takiej osoby.”   C. G. Jung     Czytając dzieła wielkich, którzy położyli fundamenty pod współczesną psychologię często zapominamy o ich ludzkim wymiarze, o tym, że podobnie jak my zmagali się z wątpliwościami, uczestniczyli w skomplikowanych procesach grupowych, mieli swoje słabe strony, czy reagowali poczuciem humoru. Centralna postać teorii ogniskuje na sobie uwagę, podobnie jak na scenie, na której wszystkie reflektory zwrócone są na głównego aktora. Często dopiero z perspektywy czasu nurty...

read more

Neurobiologia przywiązania a wczesna relacyjna trauma...

Lis 22, 2013 by

(tekst jest fragmentem wykładu, który odbył się w Salvate Katowice 18 listopada 2013. Informacja o cyklu wykładów „Oblicza traumy” tutaj…) Najnowsze badania dotyczące neurobiologii emocji pozwalają nam pełniej zrozumieć proces zmiany zachodzący w terapii w zakresie funkcjonowania umysłu. Wynika z nich, że umysł, mózg i ciało są nierozerwalnie związane, a rozwój self i umsyłu odzwierciedla rozwój mózgu i ciała. Cozolino określa mózg „nie jako w pełni ukształtowaną strukturę, ale jako dynamiczny proces, podlegający ciągłemu rozwojowi i rekonstrukcji w toku życia”. To powiązanie sprawia, że każdy pracujący z którymkolwiek  jego elementów nie może ignorować pozostałych. U straumatyzowanych osób nieustannie powtarzający się cykl interakcji pomiędzy umysłem, ciałem sprawia, że przeszłe doświadczenia są wciąż żywe, zakłócając poczucie self i utrzymując zaburzenia będące rezultatem doświadczenia traumatycznego. Wiele osób doświadcza pofragmentowania pamięci, łatwo aktywowanych neurobiologcznych reakcji i intensywnych, niewerbalnych...

read more

Trauma według współczesnej psychoanalizy...

Lis 11, 2013 by

(tekst jest fragmentem wykładu, który odbył się w Salvate Katowice 28 października 2013. Informacja o cyklu wykładów „Oblicza traumy” tutaj…) Mówiąc o traumie mamy jednocześnie na myśli szerokie spektrum zaburzeń będących jej rezultatem począwszy od rezultatów krótkiego przeciążającego wydarzenia, do bardziej skomplikowanych skutków przedłużonego, czy powtarzalnego nadużycia. Psychologicznie trauma oznacza gwałtowny szok, zranienie w samym sednie swojej jaźni, nagłą utratę kontroli nad zewnętrzną i wewnętrzną rzeczywistością, która ma konsekwencje dla całego organizmu. Cierpienie psychologiczne straumatyzowanych osób zwraca uwagę na istnienie niewypowiadalnego sekretu a jednocześnie odwraca od niego uwagę. Ta dialektyka traumy daje początek skomplikowanym, często bardzo niepokojącym zmianom świadomości, które George Orwell nazwał „podwójnym myśleniem”, a które my w obrębie psychologii określamy jako „dysocjację” . Klinicyści i badacze często opisują traumę jako coś zdarzającego się „gdzie indziej”, wydarzenie nie powiązane z doświadczającym je podmiotem:...

read more

Trauma nadużycia seksualnego w przestrzeni publicznej – pomieszanie języków, utrata znaczeń i identyfikacja z agresorem...

Paź 20, 2013 by

Pisałam jeden z poprzednich tekstów blogowych o traumie nie zdając sobie sprawy z tego, że już wkrótce wydarzenia w przestrzeni publicznej postawią nas wszystkich przed koniecznością osobistego odniesienia się do tego zjawiska i ustalenia tego, jakie jest nasze stanowisko co do wykorzystania tematyki traumy nadużycia seksualnego w publicznej debacie, która bardzo szybko wykroczyła poza psychologię (o ile w ogóle była rozpatrywana z psychologicznego punktu widzenia). Wraz z publiczną wypowiedzią arcybiskupa Michalika na temat nadużycia seksualnego, w której wina za zainicjowanie sytuacji seksualnej złożona została po stronie dziecka, a samo nadużycie zostało zrównane z reakcją na rozwód rodziców, kwestia nadużycia przestała być problemem dotyczącym jedynie ofiar, świadków, czy pracujących z nimi terapeutów. Odniesienie się do tego, w jaki sposób myślimy i mówimy o dziecięcym nadużyciu seksualnym stało się kwestią moralnej odpowiedzialności każdego z nas. Myślę...

read more